ทักทายวันพุธ 22/2/2566 – Google contact update เพิ่มแถบด้านข้าง

สวัสดีวันพุธครับ

ภาพ : Google

Google Contact เพิ่ม update ใหม่ให้กับ การจัดการ contact ผ่านเวปไซต์ contacts.google.com
โดยการปรับปรุงดังกล่าวจขะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูล contact ได้ง่ายขึ้น แต่จะมีเฉพาะในเวปไซต์เท่านั้น สามารถเข้าไปใช้งานได้โดยผ่าน contacts.google.com

ที่มา : https://workspaceupdates.googleblog.com/2023/02/improving-google-contact-management.htmlถูกใจบทความนี้  0