นกอีแจว (Pheasant-tailed Jacama)

นกอีแจว (Pheasant-tailed Jacama)

….นกอีแจว มีชุดขนในฤดูผสมพันธุ์ที่สวยงามมากจนได้สมญานามว่า “ราชินีแห่งนกน้ำ” เป็นนกชนิดเดียวในสกุลนกอีแจว ลักษณะเฉพาะคือมีชุดขนนอกฤดูและในฤดูผสมพันธุ์แตกต่างกันที่สีขนและความยาวของหาง ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ตัวเมียหนึ่งตัวจะจับคู่ผสมพันธุ์กับเพศผู้หลายตัวและทำรังหลายรังในบริเวณเดียวกันในแบบฮาเร็ม ลูกหลายคอกถูกเลี้ยงโดยตัวผู้หลายตัว

….ภาพชุดนี้ถ่ายวันที่ 10/12/2565 เป็นชุดขนนอกฤดูผสมพันธุ์ครับถูกใจบทความนี้  2