NOSTRA โตทะลุเป้า ลุยตลาดแผนที่ออนไลน์ ยืนหนึ่งผู้นำ Location Intelligence Content สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

 

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโลเคชันคอนเทนต์ โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด เผยแนวโน้มธุรกิจรุ่นใหม่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ส่ง NOSTRA GeoData ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกลุยเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และ NOSTRA Online Map Service แผนที่ออนไลน์ความละเอียดสูง รุกตลาดแพลตฟอร์มแผนที่ออนไลน์ สนับสนุนการทำงานกลุ่มโลจิสติกส์ เดลิเวอรี และ Last mile delivery ที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของบริการ ช่วยประหยัดต้นทุนเวลาและน้ำมันเชื้อเพลิงได้กว่าเดิม พร้อมลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ธุรกิจการขนส่งยิ่งขึ้น ปักหมุดข้อมูลแผนที่สำหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะ มั่นใจยืนหนึ่งผู้นำด้าน Location Intelligence Content สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทย 

 

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ประธานบริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา โกลบเทค มีการเติบโตไปพร้อมกับกระแสเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหลังวิกฤติโควิด ซึ่งการเติบโตหลักมาจาก Navigation map ภายในรถยนต์ และการเติบโตของธุรกิจขนส่ง รวมถึง NOSTRA GeoData ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก และ NOSTRA Online Map Service แผนที่ออนไลน์ความละเอียดสูง ที่ได้กระแสการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งาน นับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม Location Intelligence Content โดยในปีนี้ โกลบเทค ยังคงเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มหลักให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

 

สำหรับในปีนี้ โกลบเทค ส่ง ผลิตภัณฑ์หลัก โซลูชันเรือธงของบริษัท ได้แก่ 1.) NOSTRA Online Map Service เข้ารุกตลาดแพลตฟอร์มแผนที่ออนไลน์ โดยเชื่อมต่อความสามารถไปใช้งานบนแอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน รวมทั้งพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ  เพื่อสนับสนุนการทำงานสำหรับกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เดลิเวอรีและ Last mile delivery หรือรองรับรูปแบบการขนส่งสินค้าจากร้านค้าส่งถึงที่อยู่ปลายทางลูกค้าโดยตรง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการ และนักลงทุนในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ ที่ต้องการลดต้นทุนด้านการขนส่งและการบริการที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสนับสนุนและช่วยธุรกิจได้เติบโตไปด้วยกัน” นายวิชัยกล่าว

 

นอกจากนี้ โกลบเทค มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับธุรกิจการขนส่งมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาข้อมูลแผนที่สำหรับรถบรรทุก (Truck Map) โดยเฉพาะ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลในการวางแผนงาน การจัดลำดับการขนส่ง พร้อมรองรับระบบ TMS หรือ Transportation Management System อย่างครบครัน รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อเพื่อยกระดับแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถที่จะกำหนดน้ำหนัก ความสูง ( Weight & Height), พื้นที่ลาดชัน (Slope Area), ข้อมูลค่าผ่านทาง (Toll Fare), ข้อมูลจุดพักรถ (Rest Area), ข้อจำกัดในการใช้ถนนตามช่วงเวลา (Restriction) เพื่อเพิ่มความสามารถให้ครอบคลุมการใช้งานมากที่สุด รวมถึงยังมีแผนพัฒนาการเพิ่มฟังก์ชันการชำระเงินการใช้งาน NOSTRA Online Map Service แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดปริมาณการใช้งาน และค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง 

 

และ 2.) NOSTRA GeoData & Location Content ข้อมูลความละเอียดสูงสำหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ค้นหาพื้นที่ศักยภาพเชิงธุรกิจ เพื่อปรับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจให้แม่นยำมากขึ้น ด้วยการใช้งานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความสนใจและกระแสตอบรับดีในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถช่วยค้นหาพื้นที่ศักยภาพเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ทางด้าน Business Intelligence และ Visualization ได้หลากหลายขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม นำไปใช้ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยในปีนี้ โกลบเทค มุ่งพัฒนาคอนเทนต์เชิงลึก (Extra Content) เพื่อการใช้งานในกลุ่มการวิเคราะห์เชิงการตลาดของกลุ่มธุรกิจรีเทลมากขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อการวางแผนทิศทางของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยล่าสุด โกลบเทค มีแผนจัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สำหรับการวางจำหน่ายบน ESRI Market place และ ArcGIS Living Atlas of the World เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างหลากหลายและเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น

 

อย่างไรก็ดี นอกจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ แล้ว โกลบเทค ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศให้มีการเติบโตยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังได้พัฒนากระบวนการภายในของบริษัทฯ ให้สอดรับกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน พัฒนาการจัดการดูแลบุคลากร ส่งต่อองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการภายในให้เกิดการเรียนรู้และรวดเร็ว ตลอดจนการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตามกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Vision บริษัทในปีนี้ เราจะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม Location Intelligence Content เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย โกลบเทค มีความมุ่งมั่นที่จะนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีมาพัฒนาโซลูชัน เพื่อสนับสนุนการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของธุรกิจ ล้วนเป็นความท้าทายและเป้าหมายในการช่วยยกระดับให้ธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน  

 

หน่วยงานหรือองค์กรสนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 NOSTRA GeoData & Location Contents คลิก https://www.nostramap.com/geodata/

NOSTRA Online Map Service คลิก https://www.nostramap.com/mapservice/

หรือสามารถขอรับ Map API Key สำหรับการทดลองใช้งานhttps://developer.nostramap.com/developerV3/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Marketing.nostra@cdg.co.thถูกใจบทความนี้  1