OMRON เปิดตัว i-DMP*1 (i-BELT Data Management Platform) เพื่อให้บริการโซลูชันในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่รวดเร็ว

OMRON เปิดตัว i-DMP*1 (i-BELT Data Management Platform) เพื่อให้บริการโซลูชันในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่รวดเร็ว –
เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในกระบวนการผลิตเพื่อบรรลุเป้าการผลิตและรักษาความเป็นกลางทางคาร์บอน

ออมรอน คอร์ปอเรชั่น (สํานักงานใหญ่: เกียวโต; ประธานและซีอีโอ: Yoshihito Yamada) ได้ประกาศโครงการพัฒนา i-DMP (i-BELT Data Management Platform) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบที่จะอำนวยการการใช้ข้อมูลในการผลิตทางอุตสาหกรรม i-BELT*2 จะให้บริการการปรับปรุงการใช้ข้อมูลการผลิตที่สำคัญ เชื่อมโยงและสอดประสานข้อมูลที่หลากหลายไว้ด้วยกันเพื่อนํามาซึ่งการปรับปรุง เป้าหมายคือช่วยลูกค้าในการเข้าถึงและแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

【i-DMP ซึ่งจัดเรียงและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากไลน์การผลิต】

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเครือข่ายความเร็วสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ได้รับถูกริเริ่มประยุกต์ใช้ในกระบวนการการผลิตทั้งยังเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในสายการผลิตได้อย่างหลากหลาย สิ่งนี้สร้างความสนใจและส่งเสริมความคิดริเริ่มในการใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อสร้างความแตกต่างและพัฒนาให้เกิดผลเชิงบวกด้านผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อพิจารณาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะพบว่า บ่อยครั้งที่ความพยายามในการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่างๆที่สนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนานั้นกลับไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงความพยายามที่ล้มเหลวในการปรับกระบวนการผลิตเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งเป็นหนึ่งในความจําเป็นสําคัญสําหรับธุรกิจในปัจจุบัน หลายคนกล่าวว่า “เราเห็นภาพสะท้อนของข้อมูลพลังงานแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มหาทางแก้ไขจากที่ใด นอกจากนี้เรายังพบความยากลำบากที่จะเชื่อมต่อการใช้งานซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในระบบให้เกิดผลชัดเจน”

เพื่อรับมือกับความท้าทาย OMRON จึงเริ่มให้บริการด้านการนําข้อมูลไปใช้จริงในชื่อ i-BELT ในปี 2017 จวบถึงปัจจุบัน โดยบริการที่เป็นนวัตกรรมนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อมุ่งเน้นไปที่ปัญหาจำเพาะของผู้ผลิตหรือสายการผลิตแต่ละราย แพลทฟอร์ม i-DMP ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงบริการ i-BELT ได้เร็วขึ้นและเป้าหมายคือทําให้พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลในการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาของตนได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น i-DMP สามารถรวมข้อมูลพลังงานและข้อมูลผลผลิตเพื่อสร้างตัวบ่งชี้สําหรับผลิตภาพและความคุ้มค่าด้านพลังงาน ซึ่งใช้เพื่อขับเคลื่อนความคิดริเริ่มการอนุรักษ์พลังงานและมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

หลังจากการแนะนําและใช้ในสายการผลิตจริงผ่านโรงงานหลายแห่งของออมรอน  i-DMP ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงที่ OMRON Kyoto Taiyo Co., Ltd. ที่จ้างคนพิการในการผลิตในการการตอบสนองความต้องการจำเพาะของโรงงานสวัสดิการที่มีความหลากหลายของแรงงาน โดยการใช้ระบบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสถานะของพนักงานแต่ละคนแบบเรียลไทม์ สามารถบ่งชี้แนวทางพัฒนาและปรับปรุง จนส่งผลให้สร้างผลผลิตเพิ่มขึ้น 11% ได้เป็นที่สําเร็จ ประโยชน์ที่ i-DMP ให้อีกประการหนึ่งคือเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ลดลงเหลือหนึ่งในแปด*3 ของรุ่นก่อน ปัจจุบัน i-DMP จะได้รับนําเสนอเป็นต่อยอดจากบริการ i-BELT ในการพัฒนาข้างหน้า OMRON ยังมีแผนที่จะให้บริการ i-DMP ผ่านพันธมิตรธุรกิจภายใต้กรอบข้อตกลง

[คุณสมบัติของแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล i-BELT (i-DMP)] 

  1. การใช้ข้อมูลจากระบบที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ภายใต้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่หลากหลายผ่านฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDB) และอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงาน (FA) ได้อย่างรวดเร็ว  i-DMP จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายในพื้นที่การผลิตจากระบบที่มีอยู่และตัวควบคุมพีแอลซี (PLC)ในเครื่องจักรหลากหลายแบบเรียลไทม์ เพื่อการเข้าถึงและจัดการข้อมูลอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องพึ่งพิงคลาวด์คอมพิวติ้งหรือบริการภายนอกอื่น ๆ  i-DMP สามารถเริ่มต้นและครอบคลุมแม้ในกระบวนการบางส่วน สําหรับเป้าหมายจำเพาะในการใช้ข้อมูลในสายการผลิต สามารถขยายการใช้งานได้ภายหลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงฟังก์ชั่นในขั้นตอนต่างๆจากเป้าหมายที่ตั้งขึ้นก่อนหน้าสู่การพัฒนาเพิ่มเติมสําหรับความต้องการพัฒนาในการผลิตของพวกเขา

<i-DMP’s connectability>-

โปรโตคอลการสื่อสาร: OPC-UA, Ethernet / IP, PROFINET, Edgecross * 4 ฯลฯ

– RDB: PostgreSQL, ฐานข้อมูล Oracle, Microsoft SQL Server ฯลฯ

– อุปกรณ์ควบคุม: อุปกรณ์ FA ที่หลากหลายรวมถึงเครื่องอ่านโค้ด

– กล้องอุตสาหกรรมและเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณฝุ่นในห้องคลีนรูม

  1. การเข้าถึงข้อมูลภายใต้การแสดงภาพพื้นการผลิตแบบเรียลไทม์เพื่อค้นหาปัญหาที่แฝงเร้นอยู่ด้วยซอฟต์แวร์การการจัดการ

เมื่อถูกใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการมากกว่า50ชนิดและส่วนประกอบอื่นภายใต้ระบบผนวกกับความรู้ที่ OMRON ได้รวบรวมไว้ในสถานที่ผลิตที่สั่งสมจากทั่วโลก  i-DMP จะช่วยแสดงภาพข้อมูลที่รวบรวมจากการผลิตในด้านต่างต่าง ร่วมกับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการผลิตเพื่อความสามาถในการระบุปัญหาและความท้าทายจำเพาะในสายการผลิตนั้นเพื่อเป็นเป้าหมายการปรับปรุง (สําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตมาตรฐาน / จำนวนแรงงานที่เกิดขึ้นจริงตลอดจนความสม่ำเมอในการปฏิบัติงานของคนงาน) รวบรวมข้อมูลที่ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่จะนําปัญหาที่แฝงอยู่มาระบุอย่างชัดเจนและเริ่มดําเนินการแก้ไขที่จําเป็นอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น สําหรับกระบวนการที่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานป้อนข้อมูลเป็นจำนวนมาก ระบบอาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการไหลของกระบวนการผลิต การปฏิบัติการของคนงานและการสับเปลี่ยนคนงาน เทียบผลกับแผนการการดําเนินงานเพื่อระบุปัญหาและสาเหตุที่เป็นไปได้ของการผลิต จากนั้นสร้างวัฏจักรการปรับปรุงภายใต้ข้อมูลที่เก็บอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมด

  1. ใช้ข้อมูลในสถานที่แบบครบวงจรเพื่อปรับปรุง / พัฒนาพื้นการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการรวบรวม/จัดเก็บข้อมูลที่มาจากหลากหลายด้านในการผลิต เพื่อการจัดการแบบรวมศุนย์  i-DMP จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุพื้นที่หรือตำแหน่งของการผลิตที่ต้องการระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังส่งข้อเสนอแนะไปยังตัวควบคุม เพื่อจัดการกับความท้าทายที่ผู้ผลิตต้องเผชิญ i-DMP ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการใช้งานทางดิจิทัล (DX) ภายใต้แอปพลิเคชันการผลิตมากกว่า 250 นวัตกรรม ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นและสั่งสมโดยภายใต้แนวคิดการสร้างคุณค่า “innovative-Automation”อันเป็นเอกลักษณ์ของออมรอน และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึงสนับสนุนนวัตกรรมการผลิต

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 OMRON ได้เริ่มต้นวิสัยทัศน์ใหม่ Shaping the Future 2030 ซึ่งระบุทิศทางในอนาคตว่า “เราจะสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการทางสังคมผ่านระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้คน” เมื่อประเด็นและปัญหาทางสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น OMRON จึงจําเป็นต้องประเมินรูปแบบและวิธีการสร้างคุณค่าอีกครั้ง ตัวอย่างเช่นนอกเหนือจากการสร้างมูลค่าผ่านตัวสินค้าแล้ว OMRONจะรวมสินค้าและบริการตลอดจนเลือกวิธีการประยุกต์ใช้งานที่มีมูลค่าสูงสุด การบริการนําข้อมูลสถานที่ผลิต i-BELT มาใช้ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการริเริ่มดังกล่าวด้วย ออมรอนจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการ i-BELT ต่อไปเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพปัญหาที่หลากหลาย/ซับซ้อนในพื้นที่การผลิตและสนับสนุนการจัดตั้งวงรอบการปรับปรุงเพื่อรักษาสภาวะผู้นำในแนวหน้าการผลิต สนับสนุนการเร่งการปรับเปลี่ยนดิจิทัล DXในสายการผลิตและความสําเร็จของการผลิตที่เป็นกลางทางคาร์บอนในความพยายามของเราในการสร้างสรรค์นวตกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง

[สถาปัตยกรรม i-DMP]

หมาย เหตุ:

Microsoft และ SQL Server เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Oracle และ Oracle Database เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Oracle Corporation และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

EtherNet/IP™ และ DeviceNet™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ ODVA, Inc.OPC และ OPC UA เป็นเครื่องหมายการค้าของ OPC Foundation ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

*1: i-DMP (i-BELT Data Management Platform)แพลตฟอร์มการใช้ข้อมูลที่จัดเรียงและแปลงข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์และระบบต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ทํางานได้

*2: บริการพัฒนาร่วม i-BELTA ที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่การผลิตเพื่อแก้ไขปัญหา

*3: 1/8 คํานวณโดยOMRON จากข้อมูลที่รวบรวมที่ OMRON Kyoto Taiyo Co., Ltd.ผลการประเมินภายใน ณ เดือนมิถุนายน 2021

*4:    Edgecross แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบเปิดในระบบเอดจ์คอมพิวติ้ง ที่บรรลุความเข้ากันได้และการเชื่อมโยงระหว่าง FA และ IT ครอบคลุมขอบเขตของข้อมูลธุรกิจ/การผลิต สําหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมลิงค์เว็บไซต์
https://www.edgecross.org/ja/

ธุรกิจระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม OMRON

ธุรกิจระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมของ OMRON เป็นผู้นําระดับโลกที่ให้บริการโซลูชั่นบนระบบอัตโนมัติครบวงจร สําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยนํานวัตกรรมมาสู่โรงงานผลิตผ่านระบบอัตโนมัติด้วยแนวคิด “Integrated”, “Intelligent” และ “Interactive” ด้วยความเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมที่สุดในโลก อันประกอบด้วย อุปกรณ์ควบคุม ส่วนประกอบแผงวงจร เซ็นเซอร์การวัดและการตรวจจับ เทคโนโลยีกล้องอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือPLC เซอร์โว หุ่นยนต์และโคบอท รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยของเครื่องจักร (ILOR + S)

ในเอเชียแปซิฟิก แนวคิดinnovative-Automation ทําให้ OMRON ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับกลุ่มลูกค้าการผลิตโดยการแก้ปัญหาที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าดโภคภัณฑ์และครัวเรือน ดิจิทัลและโลจิสติกส์เป็นต้น มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนวัตกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับและควบคุมที่เป็นเอกลักษณ์ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่ตั้งอยู่ใน 8 ประเทศในภูมิภาคผ่านเครือข่ายสํานักงานที่แข็งแกร่งและวิศวกรที่มีความรู้กว้างขวาง วิศวกรด้านบริการและการขายที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีการพัฒนาโซลูชันและระบบอัตโนมัติ Logistics 4.0 (สําหรับการสาธิตและ Proof of Concepts) ศูนย์ฝึกอบรมและพันธมิตรธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาที่ท้าทาย สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม:

เว็บไซต์ APAC ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมของ OMRON และ LinkedInถูกใจบทความนี้  0