ทักทายวันพุธ 10/5/2566 – Apple Saving Account ดอกเบี้ย 4.15%

สวัสดีวันพุธครับ

ผู้ใช้ Apple ฝากเงินใน บัญชี ออมทรัพย์ของ Apple หรือ “Apple Savings” เกือบ 1 พันลา้นดอลล่าห์สหรัฐ ภายในเวลา 4 วันแรก

บัญชีออมทรัพย์ใหม่ของ Apple เปิดเมื่อกลางเดือนเมษายน  ด้วยผลตอบแทน 4.15% โดยมีบัญชีใหม่จำนวน 240,000 บัญชี จากผู้ใช้งาน iPhone 2 พันล้านคน

หรือ การออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้ จะทำให้ Apple จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจเป็นธนาคารขนาดใหญ่เสียแล้ว

โดยมีรายงานจาก Forbes ซึ่งอ้างอิงแหล่งข่าวภายใน

 

 ถูกใจบทความนี้  0