นกระวังไพรปากยาว (Large Scimitar- Babbler)

นกระวังไพรปากยาว (Large Scimitar- Babbler)

….นกระวังไพรปากยาว (Large Scimitar- Babbler) เป็นนกที่พบเจอได้ไม่ง่ายนัก เพราะเขาจะเห็นเราก่อนและหนีไปก่อนที่เราจะเห็นเขา การที่จะถ่ายภาพเขาแบบใกล้ ๆ แบบนี้ต้องนั่งซุ่มอยู่ในบังไพรเท่านั้น ดวงดีก็เจอครับ ช่วงนี้มีฝนชุกไม่ค่อยได้เจอนกสักเท่าไหร่ อาจจะไม่ค่อยมีนกมาฝากนะครับ ทิ้งระยะบ้างจะกว่าจะถึงฤดูหนาว นกอพยพก็จะกลับมาอีกครั้ง ช่วงนั้นคงจะมีนกสวย ๆ หาชมได้ยากมาฝากไม่ขาดช่วงนะครับ

ลักษณะทั่วไป : มีลำตัวขนาดใหญ่กว่าชนิดอื่น ปากสีน้ำตาลเข้มแกมดำ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้ม ปีกและหางแกมน้ำตาลแดงเข้ม หน้าสีน้ำตาล ข้างคอน้ำตาลแดง หลังตามีคิ้วยาวสีขาว ข้างคอและข้างลำตัวดำมีจุดขาวกระจาย คอ อก และท้องขาว ก้นน้ำตาลเข้ม
เสียงร้อง : ทุ้มแต่ก้องดัง “วุ-ฮุ-ฮุ” หรือฟังคล้าย “หก-เก้า-หก” และ “เก้า-หก-หก” มักร้องกันเป็นคู่
ถิ่นอาศัย : ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตามป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ ที่ราบถึงความสูง 1,000 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชรถูกใจบทความนี้  3