Micron เริ่มสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในอินเดีย

Micron แถลงการณ์สำหรับการเปิดตัวโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศอินเดียซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง $2.75 billion หรือประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยการลงทุนโรงงานดังกล่าวนั้นเพื่อการประกอบชิปและทดสอบ

วัตถุประสงค์หลักเพื่อทำ Ball Grid Array (BGA) packages, โมดูลหน่วยความจำและ solid-state drives แน่นอนว่าในฐานะโรงงานจะถูกรับรู้ว่าเน้นที่่การประกอบชิป, การทดสอบ และการแพ็คต่างๆ ทั้งนี้โรงงานจะมีการตั้งห่างจากตัวเมืองและมีขนาดโรงงานใหญ่กว่า 376,000 ตารางเมตร

โครงการดังกล่าวจะทำให้เกิดการจ้างงานเกิดขึ้นทันทีกว่า 5,000 งานและจะมีการขยับขยายความต้องการจ้างงานไปถึง 15,000 งานในระยะเวลา 5 ปีถัดไปด้วย

Ashwini Vaishnaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวผ่านทาง facebook ว่านี่ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของรัฐบาลที่สามารถพัฒนา semiconductor ecosystem ในกลุ่มประเทศในเอเชียได้ นอกจากนี้ประธานาธิบดียังได้ให้คำมั่นด้วยว่าจะมีการสนับสนุนทุกบริษัทฯ ในอินเดียหลังจากนี้ราวๆ ครึ่งนึงเลย ซึ่งตรงนี้ที่มาไม่มีรายละเอียดแน่ชัด แต่น่าจะเป็นเรื่องสนับสนุนทางภาษี/ทางการเงินการลงทุนต่างๆ แหละมั้ง เหมือนกับที่ประเทศไทยพยายามดึงผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามา

Sourceถูกใจบทความนี้  1