นกชมพูสวน (Scarlet-backed Flowerpecker)

นกชมพูสวน (Scarlet-backed Flowerpecker)

…..นกชมพูสวน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dicaeum cruentatum มีชื่อสามัญว่า ‘Scarlet-backed Flowerpecker’ หรือ “นกกาฝากหลังแดง” ซึ่งมาจากลักษณะเฉพาะตัวของเค้า คือ Scarlet-backed นกที่มีหลังสีแดงสด ตามลักษณะรูปลักษณ์ที่มองเห็น และ Flowerpecker ซึ่งหมายถึง นกที่จิกกินอาหารจากดอกไม้ ในบ้านเรามักเรียกนกลุ่มนี้ว่า นกกาฝาก
….เป็นนกขนาดเล็ก ความยาว (ปลายปากถึงหาง) ประมาณ 9 เซนติเมตร มีเสียงร้อง แหลมสูงและสั้น บางครั้งฟังเหมือน เสียงร้องคำว่า ดิ๊กๆ ตามลำตัวมีสามสี ถ้าเป็นตัวผู้จะสังเกตได้ง่าย จากสีที่กลางหลังเพราะเป็นแถบยาวสีแดง ส่วนด้านท้องจะเป็นสีขาวและข้าง ๆ เป็นสีดำ – น้ำตาล ส่วนตัวเมียมีสีอ่อนกว่า และแถบสีแดงด้านหลังจะสั้นกว่า มีอยู่บริเวณโคนหางเท่านั้น นกชนิดนี้มีลักษณะ ป้อม และหางสั้น วัยเด็ก (Juvenile) ยังไม่มีสีแดงที่ด้านหลัง และสีอ่อนกว่าวัยโตสามารถพบเห็นได้ง่ายในประเทศไทยถูกใจบทความนี้  3