นกบั้งรอกใหญ่ (Green-billed Malkoha)

นกบั้งรอกใหญ่ (Green-billed Malkoha)

……นกบั้งรอกใหญ่ (Green-billed Malkoha) เป็นนกขนาดกลางที่มีลักษณะสวยงามมากชนิดหนึ่ง เป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ทั่ว ๆ ไปตามป่าบริเวณพื้นราบจนถึงพื้นที่สูงประมาณ 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถึงเป็นนกขนาดกลางก็จะพบเห้นตัวได้ยากพอสมควร นกชนิดนี้หลบซ่อนตามใบไม้ได้เก่งมาก ระวังตัวสูงสายตาดีไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยครับ วันนี้มีภาพมาฝากครับถูกใจบทความนี้  2