นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา (Chestnut-tailed Starling)

นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา (Chestnut-tailed Starling)

….Chestnut-tailed Starling แปลตรง ๆ จากภาษาอังกฤษ “นกกิ้งโครงแกลบหางเกาลัด” นกกิ้งโครงแกลบหัวเทาเป็นสมาชิกของครอบครัวนกกิ้งโครง เป็นนกประจำถิ่น บางส่วนพบในแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นป่าในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากินเป็นคู่และเป็นฝูง ชุดนี้พบที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ถูกใจบทความนี้  1