1800 MHz

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวันเสนอตอน 1800 MHz ไร้ผู้ร่วมประมูล

…เมื่อ dtac ค่ายที่เป็นเป้าหมายหลักในการเข้าประมูลคลื่นครั้งนี้ไม่เข้าร่วมประมูล True และ AIS ซึ่งยังมีคลื่นความถี่ในย่านสูงอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องประมูลคลื่นความถี่ในย่านนี้เพิ่มอีก และในอนาคตจะมีการเปิดประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นคลื่นที่ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกลกว่า 850 MHz และมีแนวโน้มราคาเริ่มต้นที่ถูกกว่า เพราะไม่เคยมีราคาประมูลเป็นพื้นฐานมาก่อนเหมือนคลื่น 1800 MHz…

กลุ่มทรู ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz

กรุงเทพฯ 7 มิถุนายน 2561 – วันนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ส่งเอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz