ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่ […]

 14  ธันวาคม 2559 – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก […]

 กรุงเทพฯ – 7 ธันวาคม 2559 :   สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอ […]

 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ( […]

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ส […]

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานพัฒนาธ […]

 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ห […]

 พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เตรียมเฮ  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอ […]

1 2 3