iPad Mini

ทักทายวันอังคาร 25/12/61 – iPad Mini Gen 5 เค้าว่าจะมา

สวัสดีวันอังคาร วนมาพบกับผม kaew1995 อีกแล้วครับ วันนี้ก่อนอื่นต้องขอกล่าว Merry Christmas แด่สมาชิกที่เป็นคริสตศาสนิกชนทุกท่านด้วยครับ วกมาเรื่อง IT ของเรากันต่อครับ เอาใจสาวก iPad Mini ที่ไม่ได้มีของเล่นใหม่มาน่าจะ 2-3 ปีแล้วครับ ตั้งแต่ iPad Mini Gen 4 ออกขายตั้งแต่ปี 2015..