pixel 2

เอาจริง ? Google กำลังวางแผนที่จะเปิดร้านค้าในอินเดียเพื่อเพิ่มยอดขายให้ Pixel

มีรายงานว่า Google กำลังวางแผนที่จะเปิดร้านค้าแบรนด์ช็อปในประเทศอินเดีย โดยมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มยอดขาย Pixel โดยเฉพาะในกลุ่มคนเอเชีย ซึ่งอาจจะเริ่มเปิดให้บริการได้จริงประมาณกลางปี 2018