Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge ได้รับอัพเดท Security Patch ล่าสุด

แม้กาลเวลาจะผ่านไปกว่าสองปีแล้วแต่อดีตเรือธงอย่าง Samsung Galaxy S6 Edge ก็ยังคงได้รับอัพเดท Security Patch อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้รับอัพเดทกันจนถึงเดือนปัจจุบันหรือเดือนตุลาคมปี 2017 แล้วด้วย