เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (Western Digital Corporation) (NASDAQ: WDC) ผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นการเก็บข้อมูลระดับโลก เปิดตัว My Cloud™ Home ซึ่งเป็นโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถดูแลข้อมูลดิจิทัลที่กระจัดกระจาย ด้วยโซลูชั่น My Cloud Home

 เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (NASDAQ: WDC) ผู้นำด้าน […]

 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 31 สิงหาคม 2560 – เวสเทิร์น ดิจิตอล […]

    กรุงเทพฯ: 20 เมษายน 2559– เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอ […]

 ประเทศไทย, กรุงเทพฯ: 3 มีนาคม 2559– เวสเทิร์น ดิจิตอล […]

   ประเทศไทย- 6 กรกฎาคม 2558 – WD® บริษัทในเค […]

  กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพันธ์ 2558: สีแดงดูเหมือนจะเข้ […]