กระจง

กระจงหนู (Tragulus javanicus)

กระจงเป็นสตว์ป่าขนาดเล็ก ตัวใหญ่กว่าแมวเล็กน้อย ลักษณะคล้าย ๆ กวางแต่ย่อส่วนลงมา มีภาพความน่ารักมาฝากครับ