ดอยสันจุ๊

ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Burmese Bar-Tailed Pheasant)

มีภาพไก่ฟ้าหางลายขวางถ่ายที่ดอยสันจุ๊มาฝากครับ ถ่ายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นี้เองครับ

ไก่ฟ้าหางลายขวาง Mrs. Hume’s Pheasant

มีภาพไก่ฟ้าหางลายขวางทั้งเพศผู้และเพศเมียมาฝากครับ ถ่ายที่ดอยสันจุ๊ 28/3/2564 นี้ครับ