นกกาฮัง

นกกก (Great Hornbill)

นกกกเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผมมีภาพที่ถ่ายเมื่อวันที่ 26/11/2563 จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาฝากครับ