นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล

นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล Blue-fronted Redstart

มีภาพนกอพยพที่หาชมได้ยาก นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล Blue-fronted Redstart มาฝากครับ