วันเด็กแห่งชาติ

PDAMobiz Talk: สวัสดีเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ 2022

… นี่เป็นเสาร์ที่สองของปี 2022 ซึ่งโดยปกติแล้วประเทศไทยกำหนดให้ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆ ทุกท่าน ล้วนผ่านวันเวลาเหล่านั้นมาแล้วด้วยกันทั้งสิ้น บางครั้งพอวันเด็กเวียนมาครบ เราก็หวลคิดถึงวันวานในวัยเยาว์ของเรา …