สังคมไร้เงินสด

ทักทายวันพุธ 13/12/2560 – เตือนภัย เรื่องกระเป๋าเงิน online กับ ระบบ OTP

ผมได้ไปพบเห็น Post บน facebook โพสหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เงินในกระเป๋า online ของค่ายหนึ่ง
ได้หายไปทั้งๆที่มีระบบ OTP ยืนยัน