ห้วยขาแข้ง

รวมภาพนกและสัตว์ป่าที่พบในห้วยขาแข้ง

รวมถาพนกและสัตว์ป่าที่ถ่ายได้จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เมื่อช่วงวันที่ 6-8/5/2565 มาฝากครับ

แย้ (Butterfly Lizard)

มีภาพและวีดีโอ แย้ (Butterfly Lizard) ถ่ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมาฝากครับ ถ่ายเมื่อ 6/5/2565