เปิดตัว iphone

ทักทายวันพุธ 5/9/2561 – Apple Special Event งานเปิดตัว iPhone ใหม่ สัปดาห์หน้า

Apple Special Event ปี 2018
จัดวันเดียวกับปีที่แล้ว วันที่ 12 กันยายน 2018 สถานที่เดิม คือ Steve Jobs Theater
วันพุธหน้าแล้วครับ