เป็ดปากแดง

เป็ดปากแดง (Red-crested Pochard)

มีภาพความน่ารักของเป็ดปากแดงที่จัดเป็นนกอพยพหรือนกพลัดหลงหาดูได้ยากมากมาฝากครับ