AI

อีริคสันเผยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือ กุญแจสำคัญช่วยเพิ่ม ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

กรุงเทพฯ, วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 – อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) เปิดเผยผลรายงานการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าผ่านเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติ พบว่าผู้ให้บริการด้านการสื่อสารทั่วโลกต่างตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติมาปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้การเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากระบบ 5G จะมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อน Internet of Things (IoT) และ Industry 4.0 

ไมโครซอฟท์ จับมือ สพธอ. นำหลักสูตร AI Business School มาถึงเมืองไทย ให้ผู้บริหารไทยพร้อมนำองค์กรในยุค AI

กรุงเทพฯ  26 ธันวาคม 2562 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (Future Economy and Internet Governance – FEGO) โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA) นำหลักสูตรระดับโลก AI Business School มาปูพื้นฐานเทคโนโลยี AI ให้ผู้นำองค์กรและผู้บริหารธุรกิจระดับสูงในไทยสามารถทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย AI การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับนวัตกรรม และการผลักดันทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่ยุคแห่ง AI บนพื้นฐานของจริยธรรมและความรับผิดชอบ ผ่านคอร์สอบรมแบบ e-Training

ดีแทคชูกลยุทธ์สร้างคุณค่า-เสริมประสบการณ์ลูกค้าและสังคมผ่านเทคโนโลยี

ดีแทคจัดงานทอล์ค ชูบทบาทและวิสัยทัศน์ด้าน “บิ๊กดาต้า – แมชชีนเลิร์นนิ่ง – ปัญญาประดิษฐ์” ต่อภาคธุรกิจและสังคม ผ่าน 4 ผู้เชี่ยวชาญ เผยประสบการณ์การพัฒนาเทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมวงการการตลาด เกษตรกรรมและสาธารณสุข