AIS Academy

AIS Academy จับมือ Slingshot Group พาหุ่นยนต์โซเฟีย AI ที่ได้รับสัญชาติตัวแรกของโลก สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน

 “สำหรับจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง AIS Academy เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานนานาชาติสากล โดยทาง AIS Academy จะรับผิดชอบดำเนินการยกระดับความรู้ ความชำนาญ