AIS CALL CENTER

เอไอเอส ขยายคอลล์ เซ็นเตอร์ สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ แห่งที่ 13 จ.นครราชสีมา เผยประสิทธิภาพการทำงานสูง ใฝ่รู้ สมาธิดี มีใจบริการ

 เดินหน้าสร้างอาชีพแก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่องสำหรับ โครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” ล่าสุด เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการทางสายตา” ขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดนครราชสีมา