AIS Super WiFi

AIS NEXT G เทคโนโลยีผสานความเร็ว AIS 4G ADVANCED และ AIS SUPER WiFi เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดความเร็วอินเตอร์เน็ตในยุคนี้อย่างแท้จริง !!

โดยเมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา เอไอเอสเปิดตัว เครือข่าย AIS NEXT G  ที่เป็นเทคโนโลยีควบรวมความเร็วระหว่างเทคโนโลยีมือถือ AIS 4G ADVANCED และ AIS SUPER WiFi เข้าด้วยกัน ทำให้กลายเป็นเครือข่ายใหม่ความเร็วสูงสุด 1 Gbps ครั้งแรก! ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้