AIS Thailand Zocial Awards 2018

เอไอเอส คว้ารางวัลใช้โซเซียล มีเดีย ยอดเยี่ยม และตอบคำถามบนพันทิปรวดเร็วที่สุด จากเวที Thailand Zocial Awards 2018

ปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยหันมาให้ความสนใจในการรับข่าวสาร หรือติดตามเรื่องราวต่างๆ ผ่านโซเชียล มีเดีย และมีปริมาณการใช้งานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอไอเอส ในฐานะผู้นำด้านเครือข่ายดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางโซเชียล