alcatel 5

Alcatel เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนทีเดียว 3 รุ่นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018

ก่อนหน้านี้มีสมาร์ทโฟนจาก Alcatel สองรุ่นปรากฎร่างใน Amazon ซึ่งก็คือ Alcatel 5 และ 3V ซึ่งทางบริษัทในสหรัฐอเมริกาเองก็ยืนยันแล้วว่าเตรียมมเปิดตัวสมาร์ทโฟนพร้อมกันทีเดียว 3 รุ่นในงาน Mobile World Congress 2018 นี้