AllCall

คาบข่าว! Android Smartwatch 3G AllCall W1 โปรโม่โดน

Smartwatch ที่ไม่ใช่ Smartwatch แต่มันคือ Android Watch ที่เราเห็น Android wear เริ่มเงียบหายไป ยังคงมีพี่จีนนี่ล่ะที่ยังมี Android Watch ออกมาหลายแบรนด์ และนี่ก็ล่าสุด AllCall W1 ใช้งานโทรศัพท์ได้รองรับ 3G เป็น Android ในตัว ก็คงไม่ต้องบอกแล้วว่าทำอะไรได้บ้าง งานนี้ไม่ต้องพก Smartphone ก็ได้นะ งานนี้ได้หน้าจอ 1.39 นิ้วที่เป็น AMOLED ซะ