AMD Make a wish

AMD Make a wish ครั้งที่ 2 อยากได้อะไรขอมา ซานต้า AMD จัดให้!!

AMD จะทำให้คำความปรารถนาของคุณเป็นจริง ไม่ว่าคุณอยากได้สินค้าอะไรของ AMD จะเป็น CPU, Mainboard, VGA ผู้โชคดีจะได้สินค้าตัวที่คุณขอไปได้เลย เพียง เข้าไปที่โพสต์ในเฟซบุ๊คของ AMD