android pay

ทักทายวันพุธ 21/2/2560 – Google Pay มาแทนที่ Android Pay ซะแล้ว

วนกลับมาพบกับผมอีกครั้ง Android Pay กลายเป็น Google Pay ซะแล้ว 

Google ก็มีแผนการใหญ่กับ Google Pay แน่นอน  โดย Google เองก็จะใช้บริการนี้สำหรับทุกๆอย่างของ Google ซึ่งก็รวมไปถึง Chrome และ Assistant เช่นเดียวกับ Android Pay