Apple apologizes

ทักทายวันพุธ 17/10/2561 – Apple ได้ทำการขอโทษลูกค้าเกี่ยวกับ Apple ID ที่โดนขโมย

Apple ID ของลูกค้าในประเทศจีน โดนขโมย โดยถูกนำไปใช้ซื้อ App ที่ไม่ได้รับอนุญาติ
The Wall Street Journal ได้รับรายงานว่า ID พูดขโมยผ่านการฟิชชิ่ง