Apple Carplay

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวัน เพราะทุกที่เป็นห้องประชุม Microsoft Teams รองรับ Apple CarPlay แล้ว

…ช่วงนี้หลายองค์กรเริ่มกำหนดให้พนักงานกลับไปทำงานที่ออฟฟิศตามปกติแล้ว ในขณะที่บางองค์กรก็ยังให้ WFH ต่อไป และมีบางองค์กรอาจเริ่มปรับวิธีการทำงานแบบ 3:2 คือเข้าออฟฟิศ 3 วัน และรีโมทเวิร์คกิ้ง 2 วันในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานในยุคปัจจุบันการประชุมก็แทบจะเป็นส่วนหนึ่ง หรืออาจจะมากกว่านั้นจนหลายคนเปรียบเปรยว่าวันๆ มีแต่หมายประชุมจนไม่มีเวลาทำงาน และเมื่อการทำงานในยุคปัจจุบันเป็นแบบ Mobility ล่าสุด Microsoft Teams ได้รองรับ Apple CarPlay แล้ว (เฉพาะเสียงเท่านั้น)…