Apple tv 4k

Review apple tv 4k คุ้มไหมกับการอัพเกรด

Apple tv 4k คุ้มไหมกับการอัพเกรด อุปกรณ์ คล้ายๆ ตัว gen4 ครับ โดยเปลี่ยนแปลง spec เป็น cpu A10X fusion ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน ipad pro (เร็วมากครับ)