Artificial Intelligence

ความเชื่อเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ โดย นายบาส เดอ โวส ผู้อำนวยการกลุ่มนักคิดด้านเทคโนโลยีภายในองค์กร ของ ไอเอฟเอส แลบส์ บริษัท ไอเอฟเอส

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) เป็นหนึ่งในหัวข้อการสนทนาที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีการแบ่งขั้วทางความคิดเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ เอไอ (AI) มีศักยภาพที่จะนำไปสู่การพัฒนา