AsianMoneyGuide

ผู้หญิงมีเฮ เปิดตัว AsianMoneyGuide.com เว็บไซต์สาระด้านการเงินและไลฟ์สไตล์ โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง

เปิดตัวเว็บไซต์ AsianMoneyGuide.com  หรือ AMG อย่างเป็นทางการในประเทศไทย หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจาก สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์  เป็นเว็บไซต์ที่เน้นเนื้อหาสาระด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน