ASUS Zenfone 5Q

ASUS เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด ZenFone 5 และ ZenFone 5Q ในไทย

เอซุสประเทศไทยประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล ZenFone รุ่นล่าสุดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยจะวางจ าหน่ายทั้ง ZenFone 5 ที่อัจฉริยะด้วยระบบ AI และ ZenFone 5Q