bend

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวัน iPad Pro 2018 ใหม่! โค้งงอง่าย แต่ก็ยังใช้ได้!

…ผู้บริหารของ Apple ออกมายอมรับว่าการที่ iPad Pro 2018 โค้งงอนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และไม่กระทบต่อการใช้งานใดๆ ยังคงใช้งานได้ตามปกติ…