Best mobile Network โดย nPerf Awards

กลุ่มทรู ไกลกว่าความเร็ว มากกว่าความแรง พัฒนาเครือข่ายคุณภาพได้รับการยอมรับระดับโลก เพื่อตอบสนองประสบการณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคยุค 4.0

กลุ่มทรู ตอกย้ำทรูมูฟ เอช ผู้นำเครือข่าย 4G ยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก    และทรูออนไลน์ ผู้นำไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อันดับ 1 มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวมาเป็นผู้นำอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั้งมีสายและไร้สาย