camera comparison

ชอบแบบไหน ? Huawei P20 Pro ปะทะ Samsung Galaxy S9 Plus ในส่วนของกล้อง

The Tech Chap Creator บน YouTube ได้ปล่อยวิดีโอเปรียบเทียบความสามารถของกล้องสมาร์ทโฟนสองรุ่นฮิตในตอนนี้ได้แก่ Huawei P20 Pro ปะทะ Samsung Galaxy S9 Plus ซึ่งทั้งสองรุ่นมาพร้อมความแตกต่างโดย Huawei P20 Pro มาพร้อมกล้องหลังสามตัว ส่วน Galaxy S9 Plus มาพร้อมกล้องหลังคู่แต่ปรับค่า F ที่กล้องหลักได้ ซึ่งงานนี้ใครจะอยู่จะไปมาดูกัน