China Mobile Hong Kong

ทรูมูฟ เอชจับมือ NTT DoCoMo และ China Mobile Hong Kong ให้บริการ 4G VoLTE แก่ลูกค้าญี่ปุ่นและฮ่องกงที่เดินทางจากญี่ปุ่นมาไทย

ทรูมูฟ เอช ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบ 4G ด้วยบริการ VoLTE (Voice over the LTE network) รายแรกของประเทศไทย