chrome browser

Chrome Browser จะเริ่มบล็อคโฆษณาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ Google ได้เริ่มโครงการบล็อคโฆษณาบน Chrome Browser แต่ยังไม่ได้ใช้งานซึ่งในปีหน้า Googole จะเริ่มบล็อคโฆษณาทั้งหมดที่เราเข้าชมผ่านทาง Chrome Browser ทว่าไม่ใช่โฆษณาทั้งหมดนะ แค่โฆษณาที่ Google มองว่าไม่ผ่านมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังไงก็ดีกว่าไม่มีล่ะ