CONNEXT ED

กลุ่มทรู สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “โลกในห้องเรียน” และ “ครู Wi-Fi” ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้ “นโยบายสานพลังประชารัฐ” ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมไทยแห่งการเรียนรู้