covid19Matching

ทักทายวันอังคาร 31/3/2020 – เราจะสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน

สวัสดีวันอังคาร วนมาเจอกับผม @kaew1995 อีกครั้งครับ พวกเรายังคงอยู่ในสถานการณ์สู้กับไวรัส Covid-19 กันอยู่นะครับ ผู้คนทั่วโลกกำลังช่วยกันต่อสู้กับไวรัสร้ายตัวนี้ หลายๆหน่วยงานช่วยกัน เค้าแค่ขอร้องให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อหยุดโรค หวังว่าพวกเราประชาชนคงช่วยกันทำได้นะครับ หลายหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือเรื่องเวชภัณฑ์ต่างๆไม่รู้ไปขอรับบริจาคที่ไหน หลายๆบริษัทห้างร้านต้องการบริจาคก็ไม่รู้จะไปติดต่อบริจาคที่ไหน