Cyber Camp

dtac Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4 มาแล้ว!

5 เมษายน 2565 – ดีแทคชวนเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมค่าย Metaverse ใน Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปีที่ 4 ที่ดีแทคร่วมมือกับซิสโก้ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เปิดพื้นที่เรียนออนไลน์เข้าใจปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ และตื่นตัวร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมระดับเยาวชนในการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) บนค่ายเสมือนจริงแบบ Metaverse ที่เป็น Cybersecurity sandbox พื้นที่เรียนรู้และทดลองพัฒนาโครงการรับมือภัยเสี่ยงออนไลน์ในประเทศไทย โดยปีนี้ดีแทคได้เพิ่มเนื้อหาสำคัญด้วยการร่วมกับซิสโก้ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกนำความรู้ โครงการ Cisco Networking Academy ถ่ายทอดสู่ค่ายเยาวชนอีกด้วย