D-Link

D-Link ประกาศแต่งตั้ง VST ECS (ประเทศไทย) เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว สำหรับโซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดระดับ SMB

D-Link ประกาศแต่งตั้ง VST ECS (ประเทศไทย) เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว สำหรับโซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดระดับ SMB เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับองค์กรทั้งด้านประสิทธิภาพ