Data Cloud Asia 2018

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย คว้าสองรางวัลชนะเลิศจากงาน Datacloud Asia “ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยม ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ผู้นำที่ได้รับการยอมรับในการบริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Colocation) คว้ารางวัลชนะเลิศ “บริการดาต้าเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”